Euroopasta tieteen johtotähti

Euroopan Unioni on merkittävä tutkimuksen rahoittaja. EU mahdollistaa monien eri maiden välistä tutkimusyhteistyötä, jonka ansiosta voidaan tehdä merkittäviä läpimurtoja eri tieteen aloilla. Suomi on Euroopan Unionin tutkimusrahoituksen avulla ehdottomasti voittajien puolella, sillä pääsemme osaksi ainutlaatuista eurooppalaisten tieteentekijöiden verkostoa. EU mahdollistaa rahoituksellaan monivuotista, tieteellisten läpimurtojen kannalta välttämätöntä tutkimusryhmien yhteistyötä eri maiden ja tieteenalojen välillä. Tekemämme tutkimus parantaa miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää Euroopassa ja muualla maailmassa, auttaen samalla ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita.

Nyt vaaleilla valittava euroopan parlamentti tulee päättämään seuraavasta tutkimus- ja teknologiarahoituksen budjetista. Edellinen parlamentti on esittänyt tutkimus- ja teknologiarahoituksen nostamista 161 miljardiin euroon (Sciencebusiness.net 18.4.2019). Rahoitussuunnitelma ohjaa rahaa tutkimuksen Horisontti-ohjelmaan 94 miljardia euroa, avaruustutkimukseen 16 miljardia, digitaalisen kapasiteetin kehittämiseen 9 miljardia ja Euroopan infrastruktuurin yhdistämisohjelmaan 42 miljardia euroa. Nämä ovat kuitenkin vasta suunitelmia.

Tutkimusohjelman rahoituksen kohteina ovat tämän hetken tärkeät ja polttavat aihealueet, kuten ilmastotutkimus, turvallisuus ja terveydenhuolto. Jos haluamme todella muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, tarvitsemme tieteeseen pohjautuvaa laadukasta tutkimustietoa. Pelkkä mututuntuma ei todellakaan riitä. Poliitikkojen on kannettava vastuunsa ja mahdollistettava kunnianhimoinen ja pitkäjänteinen tutkimustyö riittävällä rahoituksella. Jokainen tutkimukseen ja innovointiin sijoitettu euro on panostus tulevaisuuteen. Vain tutkimuksen avulla voimme löytää toimivia ratkaisuja edessämme oleviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen hidastamiseen, ruokaturvan kehittämiseen ja terveyden edistämiseen.

Jos haluamme todella muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, tarvitsemme tieteeseen pohjautuvaa laadukasta tutkimustietoa. #tieteenEurooppa #parempiTulevaisuus #eurovaalit2019 Klikkaa ja Twiittaa

Uusi Euroopan parlamentti voi vielä muuttaa tehtyä tutkimusrahoituksen suunnitelmaa. Seuraava parlamentti määrittää Euroopan tulevaisuuden tuleviksi vuosikymmeniksi päätöksillään. On mahdollista, että tutkimusta ja tiedettä vastustavat tahot voivat pysäyttää Euroopan kehityksen vuosiksi. On myös mahdollista, että tulevaisuuden Eurooppa on tutkimuksen ja tieteen johtotähti. Mikä vain on mahdollista, jos niin päätämme. Äänestä Eurooppa uudelle tieteen vuosikymmenelle. #tieteenEurooppa