Eurooppa tiedemaailman johtoon avoimella tutkimuksella

Euroopan unionin rahalla tehty tutkimus tulee olla avoimesti saatavilla kaikille kansalaisille. Tiedemaailman tekemän tutkimustyön ongelma on useasti, että tutkimustulokset jäävät maksumuurien taakse piiloon. Yksittäinen tutkimusartikkeli voi maksaa yli sata euroa kappaleelta.  Tällöin tutkimus on saatavilla vain hyvin pienelle joukolle, jolla on pääsy julkaisujen lukemiseen yliopistojen tai tutkimuslaitosten tekemien kalliiden sopimusten kautta. Euroopan unionin rahoittama tutkimus on kuitenkin maksettu julkisella, EU:n kansalaisten rahalla. Julkisella rahalla tehdyn tutkimuksen pitäisi olla julkista. Euroopan unionin tuleekin velvoittaa rahoittamiaan tutkimuksia julkaistavaksi avoimesti ja ilmaiseksi kaikkien kansalaisten saataville. Näitä avoimesti saatavia tutkimuksia kutsutaan tiedemaailmassa “open-access” -julkaisuiksi.  

Ongelmana open access -julkaisuissa onkin useasti, että tutkimusten julkaisija vaatii erillistä rahallista korvausta tutkimuksen tekijältä, jotta tutkimus voidaan jakaa ilmaiseksi lukijoille. On ymmärrettävää, että tutkimuksen julkaisijalle tulee ilmaisesta jakelusta kuluja, mutta näiden vaatimat hinnat ovat usein hyvin korkeita. Euroopan Unionin pitäisikin tukea tiedeyhteisöä neuvottelemaan paremmat julkaisusopimukset avoimelle tieteelle. Samoin EU:n tutkimusrahoituksessa pitäisi huomioida myös julkaisujen avoimeksi saattamisen hinta.

Tieteen avoimuutta pitää myös parantaa. Tutkimuksen raakatiedon tulisi olla avoimesti saatavilla. Tämä mahdollistaa sekä tutkimuksen todentamisen jälkikäteen, että uuden tutkimuksen tekemisen jo olemassa olevista tiedoista. Tutkijat keräävät ja tuottavat jatkuvasti lisää tietoa, joka useasti jää käyttämättä, unohtuu tai häviää tutkimuksen päätyttyä.Tutkimukseen käytettävän raakadatan kerääminen voi kestää jopa vuosia ja vaatia useamman tutkijan panoksen. On mieletöntä, että arvokas ja pitkäjänteinen raakatieto jää hyödyntämättä. Sama raakadata voisi olla jollekulle toiselle tutkijalle erittäin arvokasta tai mahdollistaa eri asioiden vertailua ja tarkastelua toisista näkökulmista.

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin maailmaa sekä kertoa tutkimuksen tuloksista. Osallistumalla yritysten teknologian kehitykseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun, tutkijat mahdollistavat nykymaailman kehittämisen parempaan suuntaan. Avoin pääsy tieteellisiin julkaisuihin madaltaa kynnystä kansalaiskeskusteluun osallistumiselle ja samalla mahdollistaa paremman tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon. Avaamalla tutkimuksen raakatiedon julkiseksi, tieteen luotettavuus kasvaa ja jo kerran kerättyä tietoa voidaan hyödyntää uusissa tutkimuksissa.

Euroopalla on pitkä, rikas ja vahva tieteellisen tutkimuksen historia. Monikulttuurinen Eurooppa mahdollistaa erilaisten ideoiden ja kulttuurien törmäämisen, jolloin syntyy maailman huippuluokan tutkimusta ja innovaatioita. Tekemällä tieteestä entistä avoimempaa, avaamme oven uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä on mahdollista, jos niin päätämme.

Tekemällä tieteestä entistä avoimempaa, avaamme oven uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä on mahdollista, jos niin päätämme. Klikkaa ja Twiittaa

Auta levittämään tätä viestiä eteenpäin

Lahjoitus 5 €

5 euroa = 1000 mainosnäyttöä netissä

Viidellä eurolla voin näyttää vaalimainoksiani oikeudenmukaisen Euroopan puolesta verkossa noin tuhannelle ihmiselle.

€5,00