Rakkaat ystävät!

Elämme aikaa, jossa meitä uhkaavat ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen. Arvot ovat koventuneet ympäri planeetan ja moni meistä kokee turhautumista nykymenoon. Ilmaston puolesta marssitaan ympäri maailman ja tuloerot kasvavat entisestään.

Euroopan Unioni on Nobelin rauhanpalkinnon arvoinen rauhanrakentaja. Kuitenkin se on epäonnistunut ottamaan vastuuta globaaleista ongelmista ja vastamaan meidän kansalaisten huoliin. EU ei voi olla pelkkä talousliitto, sillä hyvä elämä rakentuu muullekin kuin kuluttamiselle. Meidän on yhdessä rakennettava kestävämpää ja sosiaalisempaa Eurooppaa, jossa heikommista pidetään huolta ja autetaan takaisin jaloille. EU:n tulee lisätä sosiaalista ulottuvuuttaan. Talouden lisäksi on puhuttava arvoista ja edistettävä sosiaalisten oikeuksien ja parempien työolojen toteumista. Tasa-arvon Euroopan Unioni on inhimillisten arvojen Eurooppa.

Euroopan Unioni on myös talousliitto. Mutta talouttakin voi tehdä monella tavalla. Tulevaisuuden EU on kestävän kehityksen ja ekologisen talouden suunnannäyttäjä. Päästökauppa on hyvä mekanismi, mutta se vaatii korjauksia. Samoin on EU:n tukien ja investointien laita. Fossiilitalouden tuet pitää siirtää puhtaaseen energiaan ja teknologioihin, jolloin pystymme kehittämään teollisuuttamme uudelle tasolle ja samalla parantamaan ympäristön tilaa. Kierrätykseen ja kiertotalouteen panostamalla pääsemme eroon ympäristölle ja ihmisille haitallisesta kertakäyttökulttuurista.

Huomisen Eurooppa voi olla suunnannäyttäjä vastuullisessa yritystoiminnassa, ympäristön suojelussa ja ihmisten hyvän elämän mahdollistajana. Tämä muutos on jo tapahtumassa, mutta se tarvitsee lisää vettä myllyyn.

Rakkaat ystävät. Rakennetaan yhdessä oikeudenmukainen Eurooppa. Tehdään se jo tänään.