logo-dark

Welcome to our blog.


27 toukokuun, 2021

Kuntavaalit ja yrittäjyys

Yrittäjyys on lähellä sydäntäni, sillä olen kasvanut yrittäjäperheessä ja omaa yrittäjäuraa on takana jo yli kymmenen vuotta. Näin kuntavaalien alla haluankin nostaa yrittäjyyttä ja sen merkitystä keskusteluun sekä oikaista erilaisia yrittäjyyteen liittyviä myyttejä.

Olen työskennellyt Vasemmistoliiton yrittäjyystyöryhmän puheenjohtajana hieman yli vuoden verran. Tehtävänämme on päivittää puolueen pienyrittäjäohjelmaa.  Kuntavaaleja silmällä pitäen yrittäjyyteen liittyen paneelikeskustelun tammikuun 2021 lopussa. Webinaarin keskustelu oli hyvää ja toi erilaisia näkemyksiä yrittäjyyteen ja pohdintoja siihen, miten kunnissa asioita voisi edistää. Itse webinaarin tallenteen voit katsoa YouTubesta.

Mitä on yrittäjyys Suomessa?

Yrittäjyydestä kuulee usein puhuttavan negatiiviseen sävyyn. Puheissa pienet ja keskisuuret yritykset menevät sekaisin suuryritysten kanssa ja ajatellaan ainoastaan kiistoja ammattiyhdistysliikkeen ja yrittäjien välillä. Näin ei yleensä kuitenkaan ole. 

Suomalaiset pk-yritykset (pienet ja keskisuuret yritykset) ovat todellisuudessa merkittävä toimija tässä maassa. Suomessa oli vuonna 2019 noin 292 000 yritystä, joista 68% on yksinyrittäjien. Alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä kutsutaan mikroyrityksiksi ja kaikista yrityksistä näiden osuus Suomessa on peräti huimat 93%  [Lähde: Suomen Yrittäjät, Yrittäjyystilasto 2021]. 

Koostaan huolimatta, juuri pienet ja keskikokoiset yritykset ovat merkittäviä taloudellisen toimeentulon ja työllistämisen edistäjiä. Vuosina 2001-2019 pk-yrityksiin syntyi 160 000 uutta työpaikkaa kun samaan aikaan suuryritykset työllistivät ainoastaan 18 000 uutta ihmistä. Voikin sanoa, että pk-yritykset työllistävät merkittävän osan suomalaisista ja tuottavat kokoaan suuremman panoksen kansantaloudelle ja maamme hyvinvoinnille. 

Yritysrakenne Suomessa vuonna 2019

Sanomattakin on selvää, että tähän joukkoon mahtuu kaikenlaista yrittäjää. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä löytyvät ne parhaimmat mutta valitettavasti myös surkeimmat työpaikat. Harva yrittäjä pyrkii kuitenkaan huonoon, sillä yritys on monelle meistä elämäntyö, josta ollaan ylpeitä. Useasti työntekijät ovat kuin osa yrittäjän laajempaa perhettä ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan tosissaan. Valitettavasti olosuhteet ajavat ihmiset joskus tiukoille ja tekemään vääriä päätöksiä. Harmillisia mediassa ilmenneitä mokia lukuunottamatta, suomalaiset pienyritykset ovat merkittävä rikkaus tälle maalle. Yli 91 prosenttia alle kymmenen henkilön yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä onkin sitä mieltä, että työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset [Lähde:Suomen Yrittäjät  – hyvä työnantaja 2020].

Miksi yrittäjyys on sitten niin tärkeää kunnille?

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja elinkeinoelämän vetureita. Siksi onkin tärkeä huomioida yrittäjyyden edellytysten toteutumista kunnissa ja koko maassa. 

Yrittäjyys ei ole helppoa, eikä se sovi jokaiselle. Yrittäjyyteen sisältyy merkittävä taloudellinen riski ja usein yrittäjä itse on yrityksestään viimeinen palkkaa nostava henkilö. Työntekijöistä huolehditaan ensin ja jos kassaan jää jotain, on se yrittäjän ruokapöytään menevä osa. Suuri osa yrittäjistä ei siis oikeasti elä herroiksi ja huomattava osa yrittäjistä tienaakin merkittävästi vähemmän kuin keskiverto suomalainen [Lähde: Suomen Yrittäjät – Yrittäjien tulot ja verot 2015]. Suomen Yrittäjien tekemästä (joskin jo nyt hieman vanhasta) vuoden 2015 selvityksestä ilmenee, että lähes 40% yrittäjistä tienasi alle 25 000 euroa vuodessa.

Suomalaisten yrittäjien tulojakauma vuoden 2013 verotietojen perusteella.

Yritysmaailma on aina muutoksessa. Uusia yrityksiä syntyy, kasvaa ja myös lakkaa esimerkiksi yrittäjän vaihtaessa alaa tai eläköityessä. Kaikki tämä on täysin luonnollista. Tärkeää onkin huolehtia uuden yritystoiminnan syntymisen ja kehittymisen mahdollisuuksista. Tämä vaatii yrittäjämyönteistä asennetta, koulutusta, rahoituksen saatavuutta, toimivaa tietoverkko- ja tieinfrastruktuuria, kohtuuhintaisia toimitiloja ja osaavan henkilöstön palkkausmahdollisuuksia sekä neuvontapalveluita yrittäjyyden eri vaiheisiin. Kaikkiin näihin voi vaikuttaa kunnallisessa päätöksenteossa.   

Koska olen ehdolla kuntavaaleissa, haluan nostaa keskusteluun, kuinka kuntapäättäjät voivat omalla toiminnallaan edistää yrittäjyyttä, elinkeinoelämää ja työllisyyttä kunnanvaltuustossa. Seuraavien viikkojen aikana tulen kirjoittamaan ja pohtimaan yrittäjyyden ja kunnan suhdetta eri näkökulmista.

Tilaa uutiskirje, niin saat uusimmat kommenttini suoraan sähköpostiisi. Myös Instagramista, Twitteristä ja Facebookista löydät tuoreita ajatuksiani kuntavaaleista.

Kuntien tehtävä on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja kasvun mahdollisuuksista. Klikkaa ja Twiittaa

Auta levittämään tätä viestiä eteenpäin

Lahjoitus 5 €

5 euroa = 1000 mainosnäyttöä netissä

Viidellä eurolla voin näyttää vaalimainoksiani oikeudenmukaisen Euroopan puolesta verkossa noin tuhannelle ihmiselle.

€5,00
Janne Parkkila on ehdolla Kuopion kuntavaaleissa numerolla 120

Kuntavaalit lähestyvät, joten päätin tehdä videon Savon Sanomien vaalikoneen vastauksistani. Katselemisen iloa!
Laita omat kommenttisi tulemaan Twitterissä @MaailmanMenoa tai Facebookissa @VasJanne

Euroopan unionin rahalla tehty tutkimus tulee olla avoimesti saatavilla kaikille kansalaisille. Tiedemaailman tekemän tutkimustyön ongelma on useasti, että tutkimustulokset jäävät maksumuurien taakse piiloon. Yksittäinen tutkimusartikkeli voi maksaa yli sata euroa kappaleelta.  Tällöin tutkimus on saatavilla vain hyvin pienelle joukolle, jolla on pääsy julkaisujen lukemiseen yliopistojen tai tutkimuslaitosten tekemien kalliiden sopimusten kautta. Euroopan unionin rahoittama tutkimus on kuitenkin maksettu julkisella, EU:n kansalaisten rahalla. Julkisella rahalla tehdyn tutkimuksen pitäisi olla julkista. Euroopan unionin tuleekin velvoittaa rahoittamiaan tutkimuksia julkaistavaksi avoimesti ja ilmaiseksi kaikkien kansalaisten saataville. Näitä avoimesti saatavia tutkimuksia kutsutaan tiedemaailmassa “open-access” -julkaisuiksi.  

Ongelmana open access -julkaisuissa onkin useasti, että tutkimusten julkaisija vaatii erillistä rahallista korvausta tutkimuksen tekijältä, jotta tutkimus voidaan jakaa ilmaiseksi lukijoille. On ymmärrettävää, että tutkimuksen julkaisijalle tulee ilmaisesta jakelusta kuluja, mutta näiden vaatimat hinnat ovat usein hyvin korkeita. Euroopan Unionin pitäisikin tukea tiedeyhteisöä neuvottelemaan paremmat julkaisusopimukset avoimelle tieteelle. Samoin EU:n tutkimusrahoituksessa pitäisi huomioida myös julkaisujen avoimeksi saattamisen hinta.

Tieteen avoimuutta pitää myös parantaa. Tutkimuksen raakatiedon tulisi olla avoimesti saatavilla. Tämä mahdollistaa sekä tutkimuksen todentamisen jälkikäteen, että uuden tutkimuksen tekemisen jo olemassa olevista tiedoista. Tutkijat keräävät ja tuottavat jatkuvasti lisää tietoa, joka useasti jää käyttämättä, unohtuu tai häviää tutkimuksen päätyttyä.Tutkimukseen käytettävän raakadatan kerääminen voi kestää jopa vuosia ja vaatia useamman tutkijan panoksen. On mieletöntä, että arvokas ja pitkäjänteinen raakatieto jää hyödyntämättä. Sama raakadata voisi olla jollekulle toiselle tutkijalle erittäin arvokasta tai mahdollistaa eri asioiden vertailua ja tarkastelua toisista näkökulmista.

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin maailmaa sekä kertoa tutkimuksen tuloksista. Osallistumalla yritysten teknologian kehitykseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun, tutkijat mahdollistavat nykymaailman kehittämisen parempaan suuntaan. Avoin pääsy tieteellisiin julkaisuihin madaltaa kynnystä kansalaiskeskusteluun osallistumiselle ja samalla mahdollistaa paremman tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon. Avaamalla tutkimuksen raakatiedon julkiseksi, tieteen luotettavuus kasvaa ja jo kerran kerättyä tietoa voidaan hyödyntää uusissa tutkimuksissa.

Euroopalla on pitkä, rikas ja vahva tieteellisen tutkimuksen historia. Monikulttuurinen Eurooppa mahdollistaa erilaisten ideoiden ja kulttuurien törmäämisen, jolloin syntyy maailman huippuluokan tutkimusta ja innovaatioita. Tekemällä tieteestä entistä avoimempaa, avaamme oven uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä on mahdollista, jos niin päätämme.

Tekemällä tieteestä entistä avoimempaa, avaamme oven uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä on mahdollista, jos niin päätämme. Klikkaa ja Twiittaa

Auta levittämään tätä viestiä eteenpäin

Lahjoitus 5 €

5 euroa = 1000 mainosnäyttöä netissä

Viidellä eurolla voin näyttää vaalimainoksiani oikeudenmukaisen Euroopan puolesta verkossa noin tuhannelle ihmiselle.

€5,00