• Read All About It

    Magazine Homepage for Foundry

  • Read All About It

    Magazine Homepage for Foundry

06 toukoEurooppa tiedemaailman johtoon avoimella tutkimuksella


Euroopan unionin rahalla tehty tutkimus tulee olla avoimesti saatavilla kaikille kansalaisille. Tiedemaailman tekemän tutkimustyön ongelma on useasti, että tutkimustulokset jäävät maksumuurien...Read More

01 toukoVappupuhe 1.5.2019


Hyvät ystävät! Tänä vappuna haluan puhua teille sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Olemme täällä Savon ja Karjalan rajamailla, Täyssinän rauhan...Read More

29 huhtiEuroopasta tieteen johtotähti


Euroopan Unioni on merkittävä tutkimuksen rahoittaja. EU mahdollistaa monien eri maiden välistä tutkimusyhteistyötä, jonka ansiosta voidaan tehdä merkittäviä läpimurtoja eri tieteen...Read More

FASHION ARTICLES

Choose Posts by Category

toukokuu 6, 2019 in Eurovaalit2019, kirjoitus, Tiede

Eurooppa tiedemaailman johtoon avoimella tutkimuksella

Read Story
toukokuu 1, 2019 in Eurovaalit2019, Puhe

Vappupuhe 1.5.2019

Read Story
huhtikuu 29, 2019 in Eurovaalit2019, kirjoitus, Tiede

Euroopasta tieteen johtotähti

Read Story

GAMING ARTICLES

Choose Posts by Category

Euroopan unionin rahalla tehty tutkimus tulee olla avoimesti saatavilla kaikille kansalaisille. Tiedemaailman tekemän tutkimustyön ongelma on useasti, että tutkimustulokset jäävät maksumuurien taakse piiloon. Yksittäinen tutkimusartikkeli voi maksaa yli sata euroa kappaleelta.  Tällöin tutkimus on saatavilla vain hyvin pienelle joukolle, jolla on pääsy julkaisujen lukemiseen yliopistojen tai tutkimuslaitosten tekemien kalliiden sopimusten kautta. Euroopan unionin rahoittama tutkimus on kuitenkin maksettu julkisella, EU:n kansalaisten rahalla. Julkisella rahalla tehdyn tutkimuksen pitäisi olla julkista. Euroopan unionin tuleekin velvoittaa rahoittamiaan tutkimuksia julkaistavaksi avoimesti ja ilmaiseksi kaikkien kansalaisten saataville. Näitä avoimesti saatavia tutkimuksia kutsutaan tiedemaailmassa “open-access” -julkaisuiksi.  

Ongelmana open access -julkaisuissa onkin useasti, että tutkimusten julkaisija vaatii erillistä rahallista korvausta tutkimuksen tekijältä, jotta tutkimus voidaan jakaa ilmaiseksi lukijoille. On ymmärrettävää, että tutkimuksen julkaisijalle tulee ilmaisesta jakelusta kuluja, mutta näiden vaatimat hinnat ovat usein hyvin korkeita. Euroopan Unionin pitäisikin tukea tiedeyhteisöä neuvottelemaan paremmat julkaisusopimukset avoimelle tieteelle. Samoin EU:n tutkimusrahoituksessa pitäisi huomioida myös julkaisujen avoimeksi saattamisen hinta.

Tieteen avoimuutta pitää myös parantaa. Tutkimuksen raakatiedon tulisi olla avoimesti saatavilla. Tämä mahdollistaa sekä tutkimuksen todentamisen jälkikäteen, että uuden tutkimuksen tekemisen jo olemassa olevista tiedoista. Tutkijat keräävät ja tuottavat jatkuvasti lisää tietoa, joka useasti jää käyttämättä, unohtuu tai häviää tutkimuksen päätyttyä.Tutkimukseen käytettävän raakadatan kerääminen voi kestää jopa vuosia ja vaatia useamman tutkijan panoksen. On mieletöntä, että arvokas ja pitkäjänteinen raakatieto jää hyödyntämättä. Sama raakadata voisi olla jollekulle toiselle tutkijalle erittäin arvokasta tai mahdollistaa eri asioiden vertailua ja tarkastelua toisista näkökulmista.

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin maailmaa sekä kertoa tutkimuksen tuloksista. Osallistumalla yritysten teknologian kehitykseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun, tutkijat mahdollistavat nykymaailman kehittämisen parempaan suuntaan. Avoin pääsy tieteellisiin julkaisuihin madaltaa kynnystä kansalaiskeskusteluun osallistumiselle ja samalla mahdollistaa paremman tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon. Avaamalla tutkimuksen raakatiedon julkiseksi, tieteen luotettavuus kasvaa ja jo kerran kerättyä tietoa voidaan hyödyntää uusissa tutkimuksissa.

Euroopalla on pitkä, rikas ja vahva tieteellisen tutkimuksen historia. Monikulttuurinen Eurooppa mahdollistaa erilaisten ideoiden ja kulttuurien törmäämisen, jolloin syntyy maailman huippuluokan tutkimusta ja innovaatioita. Tekemällä tieteestä entistä avoimempaa, avaamme oven uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä on mahdollista, jos niin päätämme.

Tekemällä tieteestä entistä avoimempaa, avaamme oven uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä on mahdollista, jos niin päätämme. Klikkaa ja Twiittaa

Auta levittämään tätä viestiä eteenpäin

Lahjoitus 5 €

5 euroa = 1000 mainosnäyttöä netissä

Viidellä eurolla voin näyttää vaalimainoksiani oikeudenmukaisen Euroopan puolesta verkossa noin tuhannelle ihmiselle.

€5,00
toukokuu 1, 2019

Vappupuhe 1.5.2019

Hyvät ystävät!

Tänä vappuna haluan puhua teille sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Olemme täällä Savon ja Karjalan rajamailla, Täyssinän rauhan rajan risteyksessä, joka kerran jakoi meidät kahteen eri valtioon. Nuo päivät ovat onneksi kaukana menneisyydessä. Samalla tavalla, olimme Suomen itsenäisyyden alussa jakaantuneet kahtia ja valmiita tarttumaan aseisiin toinen toistamme vastaan. Nuokin päivät ovat onneksi kaukana menneisyydessä. Jäänteitä näistä hetkistä saattaa vielä näkyä meissä suomalaisissa, mutta ne eivät enää ole meitä määrittävä tekijä. Suomen tarina on pienen valtion ja sisukkaan kansan menestystarina maailman melskeissä. Menestystarina, joka on rakennettu uutteralle työnteolle, tasa-arvolle ja yhtäläisille oikeuksille pärjätä elämässä. Menestystarina, joka tekee meistä ainutlaatuisia.

Hyvät ystävät. Kulunutta vuosikymmentä on varjostanut eriarvoisuuden kasvaminen, talouden taantuma ja arvojen koventuminen. Vaikeina aikoina meille yritetään monesti tarjota helppoja ratkaisuja olemattomiin ongelmiin, syytellään perättömyyksillä sekä pelotellaan erilaisuudella ja muutoksella. Olemme nähneet kuinka Euroopassa Puolan ja Unkarin kaltaiset valtiot seurustelevat huolestuttavalla tavalla ihmisoikeuksia, sananvapautta ja demokratiaa halveksivien voimien kanssa. Samanlaisia pimeän pilkahduksia on nähtävillä myös Suomessa. Näihin pimeisiin pilkahduksiin meitä ajaa yhteiskunnallinen kehitys, jossa ihmisten annetaan pudota kelkasta. Näin ei voi jatkua. On nimittäin niin, että jokainen meistä on arvokas. Meillä kaikilla on jakamaton ja yhtäläinen ihmisarvo, jota kuuluu kunnioittaa. Suomi on menestystarina. Hyvinvointivaltio, jossa toisista pidetään huolta ja autetaan ylös kun joku kaatuu. Haluan, että tulevaisuuden Suomi on menestystarina, jonka seuraava luku ei kerro eriarvoisuudesta. Toivon, että uusi eduskunta on kanssamme samalla sivulla. Uskon, että tarinamme seuraava luku kertoo siitä, kuinka yhteistyöllä rakennetaan kestävä ja ihmisarvoinen tulevaisuus.

Hyvät ystävät. Kuten Suomen, myös Euroopan tulevaisuuden suunnasta päätetään pian. Toukokuun lopulla pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa lähes kolmenkymmenen jäsenmaan kansalaiset antavat äänensä Euroopan tulevaisuudelle. Euroopan unioni on paras ratkaisumme valtioiden rajat ylittävien suurten ongelmien ratkaisemiseen. Ilmastonmuutos, veroparatiisit, luonnonvarojen köyhtyminen, varallisuuserojen kasvu, rasismi ja valeuutiset eivät ole yksin Suomen ratkaistavissa. Aikamme suuret ongelmat tarvitsevat valtioiden rajat ylittäviä ratkaisuja. Euroopan unioni on siihen paras väylämme.

Hyvät ystävät. Meidän tulee panostaa tieteeseen ja tutkimukseen, jotta saamme faktoihin perustuvaa tietoa avuksi päätöksentekoon. Ympäristöystävällistä teknologiaa kehittämällä luomme tulevaisuuden, joka on elämisen arvoinen. Monesti kuulemme sanottavan, että tähän ei ole varaa. Aurinko-, tuuli- ja vesivoimaan perustuvat uusiutuvat energiamuodot eivät todellisuudessa tuota meille sellaisia kustannuksia, kuten pelotellaan. Uusimpien tutkimusten mukaan ne voivat jopa laskea jokaisen meidän sähkölaskua. Meillä todellakin on varaa kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Investoimalla raideliikenteeseen voimme liikkua ympäristöystävällisemmin ja mukavammin, kuin lentokoneella. Alueellista eriarvoisuutta voidaan tasata ja jokaiselle eurooppalaiselle voidaan taata mahdollisuus hyvään koulutukseen ja hyvään elämään. Kyse on arvovalinnoista.

Hyvät ystävät. Euroopan unioni on maailman merkittävin talousalue. Se ei kuitenkaan voi olla pelkkä talousliitto, vaan meidän tulee huomioida sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tekemällämme politiikalla on maailmanlaajuista merkitystä työllisyyteen, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Me pystymme määrittämään oikeudenmukaisen, ihmisarvoisen ja luonnon monimuotoisuuden huomioivan tulevaisuuden, joka on myös taloudellisesti kestävää. Kaikki tämä on jo nyt mahdollista, jos vain niin päätämme. Me voimme yhdessä kirjoittaa seuraavan luvun menestystarinaan. 2020-luku ei ole vain Suomen, vaan myös eurooppalaisen menestystarinan vuosikymmen.

Inhimillinen tulevaisuus tehdään nyt.

Hyvää vappua!

2020-luku ei ole vain Suomen, vaan myös eurooppalaisen menestystarinan vuosikymmen. Meillä todellakin on varaa. Kyse on vain arvovalinnoista Klikkaa ja Twiittaa

INSTAGRAM