Vappupuhe 1.5.2019

Hyvät ystävät!

Tänä vappuna haluan puhua teille sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Olemme täällä Savon ja Karjalan rajamailla, Täyssinän rauhan rajan risteyksessä, joka kerran jakoi meidät kahteen eri valtioon. Nuo päivät ovat onneksi kaukana menneisyydessä. Samalla tavalla, olimme Suomen itsenäisyyden alussa jakaantuneet kahtia ja valmiita tarttumaan aseisiin toinen toistamme vastaan. Nuokin päivät ovat onneksi kaukana menneisyydessä. Jäänteitä näistä hetkistä saattaa vielä näkyä meissä suomalaisissa, mutta ne eivät enää ole meitä määrittävä tekijä. Suomen tarina on pienen valtion ja sisukkaan kansan menestystarina maailman melskeissä. Menestystarina, joka on rakennettu uutteralle työnteolle, tasa-arvolle ja yhtäläisille oikeuksille pärjätä elämässä. Menestystarina, joka tekee meistä ainutlaatuisia.

Hyvät ystävät. Kulunutta vuosikymmentä on varjostanut eriarvoisuuden kasvaminen, talouden taantuma ja arvojen koventuminen. Vaikeina aikoina meille yritetään monesti tarjota helppoja ratkaisuja olemattomiin ongelmiin, syytellään perättömyyksillä sekä pelotellaan erilaisuudella ja muutoksella. Olemme nähneet kuinka Euroopassa Puolan ja Unkarin kaltaiset valtiot seurustelevat huolestuttavalla tavalla ihmisoikeuksia, sananvapautta ja demokratiaa halveksivien voimien kanssa. Samanlaisia pimeän pilkahduksia on nähtävillä myös Suomessa. Näihin pimeisiin pilkahduksiin meitä ajaa yhteiskunnallinen kehitys, jossa ihmisten annetaan pudota kelkasta. Näin ei voi jatkua. On nimittäin niin, että jokainen meistä on arvokas. Meillä kaikilla on jakamaton ja yhtäläinen ihmisarvo, jota kuuluu kunnioittaa. Suomi on menestystarina. Hyvinvointivaltio, jossa toisista pidetään huolta ja autetaan ylös kun joku kaatuu. Haluan, että tulevaisuuden Suomi on menestystarina, jonka seuraava luku ei kerro eriarvoisuudesta. Toivon, että uusi eduskunta on kanssamme samalla sivulla. Uskon, että tarinamme seuraava luku kertoo siitä, kuinka yhteistyöllä rakennetaan kestävä ja ihmisarvoinen tulevaisuus.

Hyvät ystävät. Kuten Suomen, myös Euroopan tulevaisuuden suunnasta päätetään pian. Toukokuun lopulla pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa lähes kolmenkymmenen jäsenmaan kansalaiset antavat äänensä Euroopan tulevaisuudelle. Euroopan unioni on paras ratkaisumme valtioiden rajat ylittävien suurten ongelmien ratkaisemiseen. Ilmastonmuutos, veroparatiisit, luonnonvarojen köyhtyminen, varallisuuserojen kasvu, rasismi ja valeuutiset eivät ole yksin Suomen ratkaistavissa. Aikamme suuret ongelmat tarvitsevat valtioiden rajat ylittäviä ratkaisuja. Euroopan unioni on siihen paras väylämme.

Hyvät ystävät. Meidän tulee panostaa tieteeseen ja tutkimukseen, jotta saamme faktoihin perustuvaa tietoa avuksi päätöksentekoon. Ympäristöystävällistä teknologiaa kehittämällä luomme tulevaisuuden, joka on elämisen arvoinen. Monesti kuulemme sanottavan, että tähän ei ole varaa. Aurinko-, tuuli- ja vesivoimaan perustuvat uusiutuvat energiamuodot eivät todellisuudessa tuota meille sellaisia kustannuksia, kuten pelotellaan. Uusimpien tutkimusten mukaan ne voivat jopa laskea jokaisen meidän sähkölaskua. Meillä todellakin on varaa kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Investoimalla raideliikenteeseen voimme liikkua ympäristöystävällisemmin ja mukavammin, kuin lentokoneella. Alueellista eriarvoisuutta voidaan tasata ja jokaiselle eurooppalaiselle voidaan taata mahdollisuus hyvään koulutukseen ja hyvään elämään. Kyse on arvovalinnoista.

Hyvät ystävät. Euroopan unioni on maailman merkittävin talousalue. Se ei kuitenkaan voi olla pelkkä talousliitto, vaan meidän tulee huomioida sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tekemällämme politiikalla on maailmanlaajuista merkitystä työllisyyteen, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Me pystymme määrittämään oikeudenmukaisen, ihmisarvoisen ja luonnon monimuotoisuuden huomioivan tulevaisuuden, joka on myös taloudellisesti kestävää. Kaikki tämä on jo nyt mahdollista, jos vain niin päätämme. Me voimme yhdessä kirjoittaa seuraavan luvun menestystarinaan. 2020-luku ei ole vain Suomen, vaan myös eurooppalaisen menestystarinan vuosikymmen.

Inhimillinen tulevaisuus tehdään nyt.

Hyvää vappua!

2020-luku ei ole vain Suomen, vaan myös eurooppalaisen menestystarinan vuosikymmen. Meillä todellakin on varaa. Kyse on vain arvovalinnoista Klikkaa ja Twiittaa